AKTUALNE POSTĘPOWANIA 2021

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Znak sprawy: CUW.2420.4.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę nr 1 Wykonawcy:

 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena – waga 100 pkt Punkty – łącznie
Firma Handlowa SPEED Piotr Czub 5 760,00 zł 100,00
1. ul. Matejki 8
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Astra S.A. 6 169,98 zł 93,36
2. ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Znak sprawy: CUW.2420.4.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona 130 000 zł netto, o której mowa w ustawie Pzp.

 Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie – powtórne
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. 3 Wykaz jednostek
Zał. 4 Umowa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Rozstrzygnięcie materiały zużywalne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Znak sprawy: CUW.2420.3.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
39292300-8 – Przybory do rysowania

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych (materiałów plastycznych) niezbędnych do realizacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (24 zestawy) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. 1 – formularz ofertowy
Zał. 2 – opis przedmiotu zamówienia
Zał. 3 – wykaz jednostek
Zał. 4 – wzór umowy

Znak sprawy: CUW.2420.2.2021.PKM


Nazwa zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych (25 zestawów puzzli do ozobotów) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy:

EDUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Kaszubski 8/311
81-350 Gdynia
zestawienie ofert i przyznana punktacja w kryteriach oceny ofert:

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena – waga 100 pkt Punkty – łącznie
Strefa Kreatywności Justyna Fus, 4 675,00 zł 87,68
1. ul. Raki 247
37-110 Żołynia
EDUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 099,00 zł 100,00
2. Plac Kaszubski 8/311
81-350 Gdynia
BOTLAND B. Derkacz Sp. J. 4 249,75 zł 96,45
3. Gola 25 a
63-640 Bralin
Aktywnie w szkole Michał Grandyberg 4 120,50 zł 99,48
4. Zawady 11 D
98-235 Błaszki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Znak sprawy: CUW.2420.2.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:  39162100-6 – pomoce dydaktyczne

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych (25 zestawów puzzli do ozobotów) do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Puzzle do ozobotów – ogłoszenie
Zał. 1 Puzzle do ozobotów – formularz ofertowy
Zał. 2 Puzzle do ozobotów – OPZ
Zał. 3 puzzle do ozobotów – wykaz jednostek
Zał. 4 Puzzle do ozobotów – umowa

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: CUW.2420.1.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
80110000-8 – usługi w zakresie szkolnictwa przedszkolnego

Centrum Usług Wspólnych w Opolu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano najkorzytniejszą ofertę:

Rozstrzygnięcie spec.ds.kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: CUW.2420.1.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
80110000-8 – usługi w zakresie szkolnictwa przedszkolnego

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na realizację zadań specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Specjalista MOP – ogłoszenie

Specjalista_MOP_-_formularz_ofertowy[1]

Specjalista MOP – um. zlecenie

Dostawy pomocy dydaktycznych do wskazanych przez Zamawiającego
Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie z dnia 24.03.2021 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA POSTĘPOWANIA I LINK DO BZP
LINK DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu przy ul. Bielskiej 23 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 “Kraina Odkrywców” w Opolu przy ul. Drzymały 28 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 22 “Bajkowa Rodzina” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 “Bajkowa Rodzina” w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu przy ul. Konwalii 4 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 24 “Chatka Puchatka” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 24 “Chatka Puchatka” w Opolu przy ul. Zwycięstwa 47 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Opolu przy Placu Teatralnym 14 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne Nr 26 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 26 w Opolu przy ul. Chabrów 56 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 29 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu przy ul. Kasprzaka 1 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 37 “Elemelek” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu przy ul. Jesionowej 8 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu przy ul. Jana Bytnara “Rudego” 1 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. Hubala 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1 Link do strony Przedszkola
Skip to content