O NAS

Centrum Usług Wspólnych w Opolu to jednostka organizacyjna powołana Uchwałą nr XXXVIII/750/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych w Opolu i nadania jej statutu. Przedmiotem działalności CUW jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek budżetowych Miasta Opola (jednostek obsługiwanych) w następującym zakresie:

−        rachunkowości i sprawozdawczości,
−        obsługi finansowej,
−        obsługi kadrowo-płacowej,
−        wsparcia w zakresie administracji i rozliczeń,
−        wsparcia w zakresie obsługi prawnej.

CUW posiada własne wydzielone zasoby i ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość dostarczanych usług. Działalność CUW stwarza możliwości podnoszenia jakości pracy oraz optymalizacji procesów zarządzania na obszarze finansów jednostek obsługiwanych. Bazując na posiadanej już wiedzy i doświadczeniu pracowników, CUW służy kierownikom jednostek obsługiwanych w zakresie planowania, realizowania i sprawozdawania budżetu oraz współdziała z Urzędem Miasta w zakresie monitorowania wykonywanych planów finansowych, a także szuka możliwości optymalizacji i oszczędności. Pracownicy Centrum tworzą zespół ukierunkowany na podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie świadczenia usług i realizację zadań w sposób kompetentny.

Otwartość i elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby zarówno jednostek obsługiwanych, jak i organów nadzorujących, płynność w przepływie informacji, umiejętność dostosowywania się do zmian w obszarze przepisów prawa, jednorodność analizowanych danych umożliwiająca wdrożenie procedur kontrolnych, standaryzacja metod ewidencji umożliwiająca przeprowadzanie rzetelnych i wiarygodnych analiz finansowych, a także klimat sprzyjający procesom optymalizacji, pozwalają zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

Misją CUW jest rzetelne, sprawne i fachowe świadczenie usług na rzecz jednostek obsługiwanych oraz wspieranie tych jednostek w procesie optymalizacji finansowej.

Adriana Winiarska

Adriana Winiarska

Zastępca Dyrektora CUW w Opolu

tel: +48 77 445 59 20
mail: adriana.winiarska@cuw.opole.pl

Dorota Kudła

Dorota Kudła

Główna Księgowa

tel: +48 77 446 11 06
mail: dorota.kudla@cuw.opole.pl

Paulina Knop-Mazurkiewicz

Paulina Knop-Mazurkiewicz

Kierownik działu rozliczeń

tel: + 608 156 977
mail: paulina. knop@cuw.opole.pl

Anna Surowska

Anna Surowska

Kierownik działu kadr

tel: +48 77 440 28 66
mail: anna.surowska@cuw.opole.pl

AGNIESZKA CHROBAK

AGNIESZKA CHROBAK

Kierownik działu płac

tel: +48 445 59 11
mail: agnieszka.chrobak@cuw.opole.pl

Skip to content