ARCHIWALNE POSTĘPOWANIA CUW 2020 R.

Numer postępowania: CUW.2420.1.2020

Dostawy pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć sensorycznych do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola w ramach realizacji projektu: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Dokumenty Postępowania:

Modyfikacja z dnia 04.11.2020 r.
Modyfikacja, zmiana ogłoszenia, pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2020 r.

 Zestawienie ofert
 
Rozstrzygnięcie postępowania
Skip to content