PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE

Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej

 

Celem projektu Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Projekt zakładał realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii.  Zadania będą realizowane przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego. Projekt objął wsparciem niecałe 7 tys. dzieci z 79 przedszkoli.

Zrealizowano projekty edukacyjne dla 4 000 dzieci. Jeden projekt dotyczył kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej. Drugi projekt przewidywał realizację zajęć w pracowniach eksperymentalnych, których celem było podniesienie kompetencji kluczowych, w tym innowacyności oraz z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych. Założono po 2 projekty edukacyjne na każde przedszkole.

Zrealizowano także studia podyplomowe dla 95 nauczycieli, z zakresu języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych (tyflo- i surdo – pedagogiki).

Projekt skierowany był do 79 publicznych przedszkoli, w tym integracyjnych i specjalnych zlokalizowanych na terenie Aglomeracji Opolskiej:
•    Miasto Opole
•    Gmina Łubniany;
•    Gmina Lewin Brzeski;
•    Gmina Izbicko;
•    Gmina Niemodlin;
•    Gmina Popielów;
•    Gmina Strzeleczki;
•    Gmina Tarnów Opolski;
•    Gmina Gogolin;
•    Gmina Murów;
•    Gmina Chrząstowice;
•    Gmina Tułowice;
•    Gmina Dobrzeń Wielki;
•    Gmina Walce;
•    Gmina Zdzieszowice.

Tytuł projektu: Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017-30.06.2019

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 3 529 925,00

Wnioskowana kwota wsparcia: 2 999 925,00

 

Skip to content