PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE 2

 

 

 

Tytuł projektu

Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.09.01.04-16-0004/19-00

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020

Okres realizacji projektu

28.03.2020-26.08.2022

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Lider Projektu

Miasto Opole

Partnerzy

Gmina Turawa
Gmina Łubniany
Gmina Popielów
Gmina Dobrzeń Wielki
Gmina Dąbrowa

Całkowite koszty projektu

2 445 544,00

Wnioskowana kwota wsparcia

2 078 712,40

Miasto Opole oraz partnerzy z 5 Gmin Aglomeracji Opolskiej obejmą wsparciem 55 przedszkoli publicznych (wraz z oddziałami zamiejscowymi) z zakresu: rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci oraz wzmacniające ich kompetencje kluczowe, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez udział w studiach podyplomowych/kursach oraz szkoleniach. W ramach projektu planowane jest również doposażenie istniejącej infrastruktury przedszkolnych placów zabaw (utworzenie ścieżek sensorycznych), zakupy nowoczesnych urządzeń i materiałów dydaktycznych. Projekt zakłada również utworzenie 13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami/SPE w gminie Dąbrowa.

Centrum Usług Wspólnych w Opolu jest realizatorem projektu.

Kontakt w sprawie projektu:
mail: projekty@cuw.opole.pl

Skip to content