Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu

 
Ogłoszenia dla Rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego nr 28 w Opolu

Dane kontaktowe:     Przedszkole Publiczne nr 28 im. Czesława Janczarskiego w Opolu
Plac Teatralny 3, 45-056 Opole
Dyrektor – Anna Pastuszko

tel. 774536722, fax. 774536722, mail: dyrektor@pp28.opole.pl

Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem przekształcenia z dniem 1 lutego 2022 r. Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu poprzez zmianę siedziby przekazuję do wiadomości Uchwały Rady Miasta Opola w przedmiotowej sprawie.

1. Uchwała nr XXXVIII 759 21 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2021 r.
2. Uchwała nr XLII 823 21 Rady Miasta Opola z dnia 1 lipca 2021 r.

Opole, 12.07.2021 r.

Szanowni Państwo,

W lipcu, w czasie dyżuru wakacyjnego, obowiązuje Procedura funkcjonowania Przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego. Rodziców dzieci zgłoszonych z innych przedszkoli proszę o zapoznanie się z procedurą i stosowanie się do jej postanowień. W pierwszym dniu obecności dziecka w Przedszkolu proszę o wypełnienie Załącznika nr 2 do Procedury (druk będzie dostępny w Przedszkolu).

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 – 17.00. Przyprowadzanie dzieci w godzinach od 6.30 – 8.00, odbieranie od 14.30 – 17.00.

Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego

Opole, 30.06.2021 r.

Szanowni  Państwo,

W dniu 06.07.2021 r. o godz. 16.30 zapraszamy Rodziców na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji opieki dla nowoprzyjętych dzieci najmłodszych, rozpoczynających wesołą przygodę w naszym Przedszkolu od 1 września 2021 r.

W programie spotkania:
– Jak przygotować dziecko do przyjścia do przedszkola?
– Żywienie, indywidualne diety zdrowotne.
– Zasady pobytu dziecka w przedszkolu w czasie ogłoszonego zagrożenia epidemicznego.
– Opłaty
– Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

Opole, 14.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

Na Państwa adresy mail zostały wysłane linki do filmów z występami dzieci z okazji Święta Rodziny, które w tradycji naszego Przedszkola łączyło Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca. Z tej okazji spotykaliśmy się na festynie przedszkolnym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku nic już nie będzie stało na przeszkodzie, aby do naszego święta powrócić i spotkać się w atmosferze wesołego pikniku.
Tymczasem przesyłamy linki do filmików z występami naszych milusińskich. Życzymy wielu wzruszeń i miłego oglądania.

Opole, 12.06.2021 r.

Rodzice Starszaków z grupy Słoneczek

Pożegnanie Przedszkolaków, które w tym roku kończą naukę w naszym Przedszkolu, odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godzinie 17.00 na tarasie w ogrodzie.
W przypadku niepogody Dzieci wystąpią na ganku (wejście do Przedszkola), a Rodziców prosimy o zaopatrzenie się w parasole.
Prosimy, aby zadbać o elegancki, odświętny ubiór Dzieci.

Opole, 09.06.2021 r.

Skip to content