DZIAŁ PŁAC

Agnieszka Chrobak

Agnieszka Chrobak

Kierownik działu płac

tel: +48 77 445 59 11
mail: agnieszka.chrobak@cuw.opole.pl

Główne zadania działu płac:

 • sporządzanie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy oraz umowami cywilnoprawnymi pracowników,
 • prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń oraz potrąceń od wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie zgłoszeń i deklaracji rozliczeniowych: ZUS, PIT, GUS,
 • współpraca z ZUS, GUS, US oraz innymi Instytucjami,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie ewidencji zwolnień chorobowych,
 • sporządzanie zestawień analitycznych wypłaconych wynagrodzeń,
 • rozliczanie średniego wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ustawy Karta Nauczyciela
 • przygotowywanie danych do SIO w zakresie płac,
 • kompletowanie dokumentacji dla celów emerytalnych lub rentowych,
 • naliczanie skutków finansowych do zmian organizacyjnych jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie analiz wynagrodzeń dla potrzeb wewnętrznych.
Skip to content