DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Dorota Kudła

Dorota Kudła

Główna Księgowa

tel: +48 77 446 11 06
mail: dorota.kudla@cuw.opole.pl

Główne zadania działu księgowości:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym prowadzenie rejestru podatku VAT,
  • sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań finansowych, budżetowych i innych wymaganych przepisami prawa,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji zobowiązań i należności,
  • dokonywanie operacji finansowych w imieniu i na rzecz jednostek obsługiwanych,
  • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  • bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego,
Skip to content