AKTUALNE POSTĘPOWANIA 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: CUW.2420.1.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
80110000-8 – usługi w zakresie szkolnictwa przedszkolnego

Centrum Usług Wspólnych w Opolu informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano najkorzytniejszą ofertę:

Rozstrzygnięcie spec.ds.kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PROWADZONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Znak sprawy: CUW.2420.1.2021.PKM
Przedmiotem zamówienia są Kod CPV:
80110000-8 – usługi w zakresie szkolnictwa przedszkolnego

Centrum Usług Wspólnych w Opolu zaprasza chętnych do składania ofert na realizację zadań specjalisty ds. rozwoju kompetencji kluczowych w naukach ścisłych i informatycznych, w ramach projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Specjalista MOP – ogłoszenie

Specjalista_MOP_-_formularz_ofertowy[1]

Specjalista MOP – um. zlecenie

Dostawy pomocy dydaktycznych do wskazanych przez Zamawiającego
Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2” w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020”.

Ogłoszenie z dnia 24.03.2021 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA POSTĘPOWANIA I LINK DO BZP
LINK DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA
Przedszkole Publiczne nr 2 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 3 im. Jana Brzechwy w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 4 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Opolu przy ul. Bielskiej 23 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 “Kraina Odkrywców” w Opolu przy ul. Drzymały 28 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 22 “Bajkowa Rodzina” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 “Bajkowa Rodzina” w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 23 im. Juliana Tuwima w Opolu przy ul. Konwalii 4 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 24 “Chatka Puchatka” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 24 “Chatka Puchatka” w Opolu przy ul. Zwycięstwa 47 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 25 w Opolu przy Placu Teatralnym 14 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne Nr 26 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 26 w Opolu przy ul. Chabrów 56 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 29 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu przy ul. Kasprzaka 1 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 37 “Elemelek” w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” w Opolu przy ul. Jesionowej 8 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym nr 51 w Opolu przy ul. Jana Bytnara “Rudego” 1 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 54 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. Hubala 19 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 2 Link do strony Przedszkola
Przedszkole Publiczne nr 61 w Opolu Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 61 w Opolu przy ul. Krzanowickiej 1 Link do strony Przedszkola
Skip to content